TULEVAISUUS AAMUPÄIVÄ
For future-proof
business
opportunities
We combine future
forecasting with
service design,
for your
success!
Lupaamme uusia, 
muutoksesta nousevia  liiketoimintamahdollisuuksia!
Liiketoimintaympäristön muutos tuo mukanaan nousevia mahdollisuuksia 
Liiketoimintaympäristön muutos muokkaa liiketoimintasi edellytyksiä ja pelisääntöjä. Muutos voi tuoda mukanaan mahdollisuuksia ja myös uhkia. Muutosten tunnistaminen, niihin ennalta varautuminen ja nouseviin mahdollisuuksiin tarttuminen mahdollistavat kasvun ja kannattavuuden muutostilanteissakin.

Autamme muutoksen hahmottamisessa ja mahdollisuuksien tunnistamisessa
Teemme osallistavaa tulevaisuuden ennakointia voidaksemme lisätää tietoa muutosilmiöistä, muutoksen ajureista ja game changereita, jotka muuttavat liiketoimintaasi. Muutosta voi olla vaikea huomata ja se on voinut jo huomaamattasi alkaa. Se voi näyttäytyä vasta toisella puolella maailmaa, toisenlaisessa markkinassa tai toisella toimialalla ja siksi sitä on vaikea tunnistaa. 

Keskitymme ennenkaikkea toimialasi ulkopuolelta nouseviin muutoksiin,
Uskomme, että tunnet oman toimialasi ja siksi keskitymmekin laajemmin ihmisten käyttäytymisestä ja yhteiskunnasta, toimialasi ulkopuolelta, nouseviin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Useimmat tulevaisuudessa liiketoimintaasi vaikuttavat muutokset nousevat oman alasi ulkopuolelta. Ne alkavat vaikuttaa toimintaasi esim. eri sidosryhmnien näkemysten tai vaikkapa regulaation muutoksena.Voi olla, että prosessin aikaana huomaat nykyisten toimialarajojesi murtuvan ja löydät  kanssamme täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueilta, joita et aiemmin ole ajatellutkaan. 

Prosessimme tuottaa konkreettisia konseptiahioita bisnekseesi
Emme tuota vain uudenlaista näkymää tulevaan, vaan myös mitattavia tuloksia. Useinmiten tuloksena on 10-20 uutta, eri tasoista konseptiaihiota hyödynnettäväksi bisneksessäsi. Osa aihioista on suoraan jalkautettavissa oman organisaatiosi toimesta, osaan tarvitset kumppaneita.

Palvelumuotoilulla aihioista konsepteja ja bisnestä 
Yhdistämme palvelumuotoilun tulevaisuuden konseptiaihioiden jatkokehittämiseen ja autamme niden jalostamisessa eriliaisia testauvaihtoehtoja varten esim  MVP (minumum viable product,) tai  POC ( proof of consept).​ 

Lopputuloksena syntyy uutta, muutosta kestävää liiketoimintaa, helposti ja nopeasti!

M3 Muutoksesta voimaa -prosessi
   
 
 
TUNNISTAMME TOIMIALASI  ULKOPUOLELTA NOUSEVAT MAHDOLLISUUDET JA UHAT 
 
 
  
-tunnistamme muutoksen mukanaan tuomat  uudet mahdollisuudet ja uhat, 
joihin tulee varautua
   
 
 
TUOTAMME KONKREETTISIA KONSEPTIAIHIOITA,
JOISTA SYNTYY UUTTA LIIKETOIMINTAA
 
 
  
-valikoimme eniten mahdollisuuksia tarjoavat  muutokset, kuvaamme  
skenaariot  ja  tuotamme konseptiaihiot
 
   
 
 
JALKAUTAMME KONSEPTEJA PALVELUMUO-TOILUN JA  TEHOKKAAN TESTAAMISEN KEINOIN
 
 
  
-autamme jalkauttamisessa tarjoamalla keinoja jatkojalostamiseen ja nopeaan testaamiseen

+

+

ilmiökysely, syvähaastattelu, ennakointikartta, verstas, tulevaisuusraportti, palvelumuotoilu
   
 
Asiakaspalautetta työstämme

                    *"Riittävän kauas tulevaisuuteen asetettu tarkastelukulma avasi silmämme muutokselle , kiitos!"

                    *"Osallistava tulevaisuustarkastelu ohjasi johdon ja hallituksen syvempään  vuoropuheluun ja
                      jaettuun näkemykseen muutoksesta"

                    *"Näköala muutokseen herätti ymmärtämään nousevat mahdollisuudet täysin uudella tavalla  
                      ja johti ajatellusta poikkeavaan strategiaan"

                    *"Tunsimme silmälappujen katoavan ja konkreettisten businesmahdollisuuksien avautuvan"

                    *"Onnistuitte hitsaamaan nykyisen tuoteportfoliomme yhteen täysin uudenlaisilla palveluratkaisuilla"

                    *"Tätä prosessiahan voidaan käyttää niin konsernistrategian uudistamiseen, kuin sen haastamiseen, 
                     organisaation muutosymmärryksen lisäämiseen, projektikehitykseen...loistavaa!"


 
Referenssejämme
Yhteistyössä kanssamme mm.
Futures Platform Oy
Valtavasti ilmiötietoa ja erinomainen karttakäyttöliittymä strategia-prosessin ja konseptityön pohjaksi. 
Workspace Oy
Työ- ja toimintaympäristöjen sekä uusien työskentelytapojen  suunnittelu strategiasta aloittaen.
Airo Island Ry.
Keinoäly- ja robotiikkaratkaisujen konsultointi, suunnittelu ja toteutus.
Kumppaneina johtavat toimijat
GIM Ltd.
Mkolmen kumppaneina omilla alueillaan toimivat omien alojensa parhaat osaajat. 
 
.
Robotiikkaratkaisujen edelläkävijä, teknologiat, ohjelmistot, järjestelmät ja palvelukonseptit
Ota yhteyttä
Koko nimi
Viestisi
Puhelin
E-mail
Lähetä
Mkolme Activate Oy/Consulting
UMA Workspace
Pohjoisesplanadi 39
00100 Helsinki

Mkolme Activate Oy/Robotics
c/o Artificial Intelligence and Robotics Ry, Airo Island. Viikintie 1
00560 HELSINKI
 
CEO
Markku Kanerva
GSM: +358 50 502 9700
Email: [email protected]

Managing Consultant
Kari Tahvanainen
GSM +358 400 224 444
Email: [email protected]
 
SALES 
Specialist
Emil Korhonen
GSM: +358 44 075 4586
Email: [email protected]
Seuraa meitä: